ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: Κάτοικοι εσωτερικού 20 Ιουλίου 2015 έως 20 Οκτωβρίου 2015 ...Κάτοικοι εξωτερικού 20 Ιουλίου 2015 έως 20 Ιανουαρίου 2016
Κτηματογράφηση για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Παιονίας

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Κτηματολόγιο: Παρατείνεται μέχρι 20 Ιανουαρίου 2016 η συλλογή δηλώσεων στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων στους Καλλικρατικούς Δήμους Κιλκίς και Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφού στους εν λόγω ΟΤΑ, οι κάτοικοι εσωτερικού, εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016 (υπ’ αρ. 650/6/13-10-2015 απ. ΔΣ ΕΚΧΑ ΑΕ). Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.